Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Lantbruk och djurhållning / Dieselcisterner

Dieselcisterner

Vid ett utsläpp av olja kan mark, grundvatten och vattendrag skadas. Det är du som äger cisternen som är ansvarig för en eventuell sanering.

Vid uppställning av en cistern ska du tänka på detta:

  • Det behövs sekundärt skydd (invallning eller dubbelmantling).
  • Har du en cistern inom invallning utomhus behövs nederbördsskydd över invallningen.
  • Cisternen ska placeras så att ingen påkörningsrisk finns.
  • Väder och vind samt vegetation som blöta löv, högt gräs med mera som ligger mot cisternens skrov kan öka risken för rostangrepp på din cistern.
  • Hårdgjord yta ska finnas under munstycket och tankstället. Det gör att du snabbt upptäcker spill och eventuella läckage.
  • Ha absorptionsmedel nära till hands.
  • Att ha cisternens spillzoner kopplade till olje- eller fettavskiljare krävs i vissa fall.

Tänk på att dieselcisterner ska besiktigas regelbundet. Ur miljö- samt försäkringssynpunkt är det viktigt att alla kontroller utförs. Kontrollrapporten ska finnas tillgänglig och kunna visas upp på begäran av miljö- och byggnadsförvaltningen. Mer information hittar du på vår sida om cisterner.

Sidan granskad den 7 november 2017