Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Lantbruk och djurhållning / Starta en lantbruksverksamhet

Starta en lantbruksverksamhet

Jordbruksföretag räknas som miljöfarlig verksamhet eftersom de påverkar miljön. Bland annat påverkar de miljön vid lagring och spridning av gödsel, användning av bekämpningsmedel, kemikalier, transporter och djurhållning. Därför måste du som ska starta en lantbruksverksamhet ofta söka tillstånd eller göra en anmälan för att få starta.

Tillståndspliktiga lantbruk

Tillståndspliktiga lantbruk kallas för B-verksamheter. Det är större lantbruk med:

 • mer än 400 djurenheter av nötkreatur, hästar eller minkar,
 • mer än 40 000 platser för fjäderfän,
 • mer än 2 000 platser för slaktsvin och obetäckta gyltor som är tyngre än 30 kg och avsedda för produktion, eller
 • mer än 750 platser för suggor och betäckta gyltor.

För att få starta en B-verksamhet måste du ha tillstånd enligt miljöbalken. Handläggning av tillstånd för miljöfarlig verksamhet görs av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Anmälningspliktiga lantbruk

Anmälningspliktiga lantbruk kallas för C-verksamheter. Ett lantbruk är anmälningspliktigt om anläggningen stadigvarande har mer än 100 djurenheter, men inte är tillståndspliktigt. Enligt miljöbalken måste alla C-verksamheter lämna in en anmälan innan de får starta.

Så gör du en anmälan
Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan om anläggning för djurhållning med mer än 100 djurenheter”. Blanketten hittar du till höger på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsnämnden senast sex veckor innan verksamheten utökas eller påbörjas

Övriga lantbruk

Övriga jordbruksföretag kallas U-verksamheter. Det betyder att varken tillstånd eller anmälan krävs. Däremot har de samma skyldighet att följa miljöbalken samt de förordningar och föreskrifter som berör verksamheten.

Vad är en djurenhet?

En djurenhet är:

 • en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
 • sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
 • tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
 • tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
 • tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
 • en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
 • tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,
 • 100 kaniner,
 • 100 värphöns eller kycklingmödrar, 16 veckor eller äldre,
 • 200 unghöns upp till 16 veckors ålder,
 • 200 slaktkycklingar,
 • 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,
 • 15 strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
 • tio får eller getter, sex månader eller äldre,
 • 40 fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller:

I fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid denna beräkning av antalet djur ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur.

Sidan granskad den 7 november 2017