Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Hälsoskydd / Sanering hos tandläkarkliniker

Sanering hos tandläkarkliniker

Tandläkarkliniker räknas som miljöfarliga verksamheter då det finns risk för utsläpp av kvicksilver från amalgam. Från 2009 är det förbjudet att laga med amalgam. När man lagar om tänder idag finns risken att gamla lagningar som saneras läcker ut kvicksilver.

Om du ska sanera en tandläkarklinik eller avloppsrör från en tandläkarklinik måste du anmäla detta till miljö- och byggnadsförvaltningen i god tid före. Företag som har kunskap om sanering av kvicksilver ska anlitas. När ledningar innehåller mycket sediment, bör man utföra saneringen så snart som möjligt. Detta för att undvika att slam lossnar av sig självt, förutom risken för stopp.

Känner du till platser där det funnits tandläkare tidigare och där det ska byggas om kan du höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen så vi kan se till att kvicksilver saneras och inte kommer ut i naturen.

Så gör du en anmälan

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan om sanering hos tandläkarklinik”. Blanketten hittar du till höger på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift
För att handlägga din anmälan tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 750 kronor enligt taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Tillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen genomför ibland tillsyn på tandläkarkliniker i kommunen. De kliniker som ligger över 200 mikrogram kvicksilver per liter i utgående avloppsvatten kan få krav på åtgärder. När tillsyn blir aktuellt tar vi ut en avgift på 750 kronor per timme.

Sidan uppdaterad den 26 juni 2017

Kontakt


  • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
    Direkt: 0495-24 14 40

  • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
    Direkt: 0495-24 14 39