Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Hälsoskydd / Giftfri miljö i förskolan

Giftfri miljö i förskolan

Under 2016 deltog Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning i projektet ”Giftfri miljö i förskolan” genom Miljösamverkan sydost. Genom projektet ville vi hjälpa förskolorna i sitt arbete med att minska barns exponering av farliga ämnen.

Enkät och broschyr för att underlätta förskolornas arbete

Våren 2016 skickade vi ut en enkät till förskolecheferna i de båda kommunerna. Genom enkäten ville vi få en bild av nuläget och underlätta deras arbete med att minska barns exponering för farliga ämnen. I enkäten gavs också goda exempel på hur andra kommuner jobbar med vissa frågor. Samma enkät skickades till alla förskolechefer i Kalmar län.

När alla svar hade sammanställts tog projektet fram en broschyr som sammanfattade enkätsvaren och gav tips till fortsatt arbete. Broschyren finner du till höger på sidan.

Kunskapsdagar om barn och kemikalier

Genom projektet har Landstinget, Länsstyrelsen, Regionförbundet och Miljösamverkan sydost anordnat kunskapsdagar för såväl miljöhandläggare som personal i förskolan med temat barn och kemikalier. Tanken med dessa kunskapsdagar var att öka kunskapen om barn och kemikalier samt inspirera till att börja arbeta med dessa frågor. Du kan läsa mer om kunskapsdagarna på projektets webbplats: http://www.miljosamverkansydost.se/giftfri-miljo-i-forskola

Om projektet

Syftet med projektet var att hjälpa förskolor i sitt arbete med att minska barns exponering av farliga ämnen. Barn är extra känsliga för farliga ämnen. Dessa ämnen kan till exempel finnas i leksaker, elektronik, textilier, plast och hygienprodukter. Med farliga ämnen menas ämnen som bland annat. kan orsaka cancer, påverka arvsmassan, vara hormonstörande och försämra barnens reproduktionsförmåga. Det är viktigt att barns exponering för dessa ämnen minskar. Upptäckter visar att redan i låga halter påverkar ämnena våra hormoner och kan störa en massa processer i kroppen. Kemikalier som är akut farliga har vi redan oftast lärt oss hantera.

Sidan granskad den 22 december 2017

Kontakt


  • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
    Direkt: 0495-24 14 40

  • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
    Direkt: 0495-24 14 39