Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Bygglov eller anmälan / Marklov

Marklov

Marklov behöver du för att schakta eller fylla ut mark på ett sätt som avsevärt ändrar markens nivå inom område med detaljplan. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett sådant område. Motsvarande krav kan gälla inom område med områdesbestämmelser.

Är du osäker på om du behöver ansöka om marklov får du gärna kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Hur ansöker jag om marklov?

Du ansöker om marklov genom att fylla i blanketten "Ansökan om lov och anmälan". Blanketten hittar du till höger på denna sida. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen tillsammans med dessa handlingar:

  • Situationsplan som visar vilken fastighet det gäller.
  • Sektionsritning av marken så man kan se hur marknivåerna ser ut nu och hur det planeras att se ut. Om massor kommer att läggas upp någon annanstans inom fastigheten så markerar du även det.

Vad kostar det att ansöka om marklov?

När du ansöker om marklov tar vi ut en avgift enligt plan- och bygglovstaxan som är antagen av kommunfullmäktige. Taxan består av flera faktorer som multipliceras med varandra. Ibland tillkommer planavgift och avgift för kartutdrag. Länk till taxan hittar du till höger på sidan.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 14 oktober 2015

Kontakt