Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Brandfarlig vara

Hantering av brandfarlig vara

Ska du hantera större mängder brandfarlig vara? Då måste du söka tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Som brandfarlig vara räknas brandfarlig gas, brandfarlig vätska och brandreaktiva varor.

När behöver jag tillstånd?

Om du behöver tillstånd eller inte beror på mängden brandfarlig vara. Om gränsvärdet överskrids för en viss vara måste du söka tillstånd för alla brandfarliga varor som du förvarar. Du kan läsa mer om det i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Kom ihåg att det är den som bedriver verksamheten som ska söka tillstånd, inte fastighetsägaren.

Hur ansöker jag om tillstånd?

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Du hittar blanketten till höger på sidan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Till ansökan ska du också skicka in en situationsplan, byggnadsritning, föreståndarintyg, riskutredning och ibland klassningsplan. Blankett för anmälan om föreståndarintyg hittar du till höger på sidan.

Sidan granskad den 31 mars 2017