Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Näringslivsstrategi

Näringslivsstrategi

Näringslivsstrategi för Vimmerby kommun

Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till en grund för ett bra företagsklimat i Vimmerby kommun. Strategin ska främja tillväxt i befintliga företag och göra hela kommunen attraktiv för nyetablering så att fler arbetstillfällen kan skapas. Strategin ska också tydliggöra Vimmerby kommuns insatser inom det näringslivspolitiska området och verka som en bas för det näringslivsarbetet i kommunen.

Läs hela strategin till höger.

Sidan granskad den 27 januari 2015

Kontakt