Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / Stärkt lokal attraktionskraft / Aktuellt

Aktuellt

Lägesrapport för projekt SLUS 2017-05-22

Projekt SLUS går in i den sista intensiva delen just nu och är planerat att avslutas i början av 2018. Projektets två huvudspår, att stärka det sociala kapitalet och att skapa en social lokal utvecklingsstrategi(SLUS) löper på enligt plan.

9 februari arrangerades ett strategiskt möte där ca 230 personer deltog från Vimmerby kommuns alla delar och åldrar. Föreläsning av freds och konfliktforskaren Hans Abrahamsson och en intensiv work shop fanns med på programmet samt mycket bra mingel och en god buffé. Work shop har även genomförts på fullmäktiges möte den 27 mars. De inspel från dessa work shops ligger till grund för den kommande strategin.

Projektets styrgrupp, advisory board, har haft löpande möten och är den grupp som ser till att arbetet med projektets två huvudspår ligger i fas. Junior advisory board är ytterligare en styrgrupp som består av ungdomar från hela kommunen som går på högstadiet. Denna grupp har varit delaktiga vid det stora strategimötet 9 februari och även på kommunfullmäktiges work shop 27 mars.

Utöver det så har även ett antal möten genomförts i nätverket Stärkt lokal attraktions-kraft som består av representanter från alla de större orterna i kommun. Syftet med detta nätverk är att arbeta med utvecklingen av bygden via SLUS:ens utvecklings-områden.

SLUS:en är nu ut på väg på remissrunda och planen i projektet är att den ska antas i oktober 2017.

Projektet jobbar med en informationsinsats via sociala medier som ska beskriva andemeningen i projekt SLUS. Vi jobbar ihop med ett företag i Kalmar som heter Social View och snart kommer du ha möjlighet att se ett antal filmer på Facebook som både ska informera men framför allt inspirera till hur vi tillsammans i Vimmerby kommun ska växa i framtiden.

Det planeras även för ett nytt stort strategiskt möte 21 september som blir en uppföljning och fortsättning på det strategiska möte som var 9 februari.

Hör av dig till projektledaren Carina Östh om du vill engagera dig i Vimmerby kommuns utveckling så kommer en inbjudan till dig!

Hoppas att alla får en mycket skön sommar!

Carina Östh och Patric Engqvist

Projekt SLUS

 

Lägesrapport för projekt SLUS 2016-02-29

Projektet löper på i bra takt och den 23 februari hade projektledningen besök av Tillväxtverket som var mycket nöjda med vad i åstadkommit hittills.

Projektet har två övergripande mål, dels att öka det sociala kapitalet, som skapas när när människor träffas, lär känna varandra, nätverkar, får förståelse för varandras roller i samhället, vilket gör att tilliten ökar och viljan till att samverka kring utveckling av samhället växer och dels att skapa en social lokal utvecklingsstrategi för hur vi ska stärka den lokala attraktionskraften.

När det gäller det sociala kapitalet så är processen med att teckna en politisk avsiktsförklaring  beträffande stärkt lokal attraktionskraft är nu i full gång. Ett förslag till avsiktsförklaring, som föregåtts av djupintervjuer med ledande politiker, är nu ute för synpunkter hos politiken. Den 29 mars kommer politiker och kommunens ledningsgrupp att bjudas in till en föreläsning kring tillit och förtroende med Marcus Oskarsson och Kristina Alsér.

Projektet har även inlett en process internt med tjänstemännen i Vimmerby kommun om hur de kan arbeta med lokal attraktionskraft i sina verksamheter.

Beträffande skapandet av den sociala lokala utvecklingsstrategin (SLUS) har projekets styrgrupp/advisory board nu bildats. Ledamötena representerar politik, kommunala tjänstemän, näringsliv, föreningsliv, medborgare, äldre, unga, stad och landsbygd, alla med ett genuin vilja att utveckla Vimmerby kommun (se förteckning till höger). Advisory board hade 20 januari sitt förta möte där man enat ställde sig bakom projektets syfte att skapa förutsättningar för ett systematiskt och långsiktigt arbete för att stärka den lokala attraktionskraften. Man inledde även arbetet med en metod för att skapa SLUS:en.

Sidan uppdaterad den 29 februari 2016

Kontakt