Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / Nyheter / Strategiskt möte 21 september

Välkomna till vårt andra strategiska möte om Vimmerby kommuns utveckling den 21 september!

Publicerad den 31 augusti 2017

Vill du vara delaktig i din kommuns framtid?

Då är du varmt välkommen till det andra strategiska mötet med sikte på en hållbar framtid och stärkt lokal attraktionskraft för oss som bor och/eller verkar i Vimmerby kommun!

Torsdagen den 21 september på Hotell Ronja, kl. 16:30 – 20:00

På vårt första strategiska möte i februari diskuterade vi brett kring våra möjligheter och utmaningar i Vimmerby kommun. Vi fick en överblick av Hans Abrahamsson kring de förändringar som sker i vår omvärld och hur de påverkar våra liv här och nu.

Sedan dess har processen gått vidare och Vimmerby kommuns utveckling har diskuterats i både stora och små forum där många av oss deltagit. Såväl av politiker och tjänstemän som näringsliv och föreningsliv och inte av minst medborgare i olika åldrar. Projekt SLUS har kommit fram till sex utvecklingsområden som föreslås som bas för att stärka vår lokala attraktionskraft:

  • Attraktiva och hållbara livsmiljöer
  • Kompetens- och arbetskraftförsörjning
  • Främja företagsamhet på lika villkor
  • Aktiv och meningsfull fritid i ett samhällsbyggande perspektiv
  • Väl fungerande infrastruktur
  • Tillit och socialt kapital

Tanken är att utvecklingsområdena ska vara teman på kommande strategiska möten och först ut är Attraktiva och hållbara livsmiljöer.

Vad innebär attraktiva och hållbara livsmiljöer för oss i Vimmerby kommun?

Detta ska vi diskutera i workshop. Vi ska lyssna till Karin Andersson från Karios Future AB som kommer att tala om varför en plats är attraktiv, anledningen till att vi flyttar, vad som driver utvecklingen framåt och var Vimmerby kommun befinner sig i detta sammanhang. Vi kommer även att träffa personer som relativt nyligen valt att flytta till Vimmerby kommun och hur de ser det.

Anmälan per e-post carina.osth@vimmerby.se eller tfn 0492-76 94 10 senast 12 september.

Väl mött!

 Projekts SLUS Advisory Board

             

Sidan uppdaterad den 31 augusti 2017