Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / Nyheter / Stärkt lokal attraktionskraft

Vimmerby kommun fortsätter att satsa på stärkt lokal attraktionskraft

Publicerad den 3 september 2015

Vimmerby kommun har sedan ett par år tillbaka arbetat med destinationsutveckling via projektet Vimmerby med omnejd. Nu har kommunen beviljats nytt stöd ur Tillväxtverkets program Stärkt lokal attraktionskraft för att arbeta med grunden till ett systematiskt och långsiktigt utvecklingsarbete som ska leda till en stärkt lokal attraktionskraft på alla plan i vårt samhälle.

I våras utlyste Tillväxtverket ett nytt program Stärkt lokal attraktionskraft där bland annat kommuner som kommit en bit på väg med sitt arbete för ökad attraktionskraft kunde söka projektmedel. Näringslivsenheten fick i uppdrag av kommunstyrelsen att ansöka om projektmedel ur programmet som ett led i att utveckla destinationen och fortsätta det arbete som inletts i projekt Vimmerby med omnejd.

 I HDU-projektet Vimmerby med omnejd har vi sett vilka goda effekter ett utökat samarbete har haft på besöksnäringen men vi har även kommit till insikt om hur viktigt det är att samarbeta och skapa förståelse för varandras roller.

 Det nya projektet ska främst arbeta med att skapa en social lokal utvecklingsstrategi i samarbete mellan kommun, invånare, näringsliv, föreningsliv med flera. Vi saknar en gemensam plan för att hur vi ska kunna samarbeta och tillsammans utvecklas till en framgångsrik kommun där alla drar åt samma håll för att göra kommuns så attraktiv som möjligt att leva i, verka i och att besöka.

 Vimmerby kommun är en liten kommun som så många andra landsbygdskommuner brottas med bland annat minskat invånarantal, svårt att locka nya etableringar och att hålla liv i landsbygden och som över huvud taget har svårigheter att driva utvecklingsfrågor. Men vi har Astrid Lindgren och det har ingen annan kommun. Tack vare henne har vi ett fantastiskt varumärke och en besöksnäring som utvecklas mycket positivt. Vi ser att kulturen utvecklas i kommunen och bidrar till förnyelse och attraktion. Dessutom har Vimmerby kommun ett starkt näringsliv, driftiga föreningar och inte minst engagerande invånare. Vi är små jämfört med andra destinationer och därför måste vi samverka allt mer för att stå oss i den allt hårdare konkurrensen. Nu behöver vi planer, metoder och arbetsformer sammanfattade i social lokal utvecklingsstrategi för att sammanfoga våra styrkor och tillsammans utveckla vår kommun och stärka den lokala attraktionskraften för att skapa ökad tillväxt.

 -          Jag ser den nu beviljade ansökan som ett fint kvitto på det energiska och positiva arbete som skett i samverkan inom Vimmerbys kommunkoncern. Den ger oss nya och fördjupade möjligheter att arbeta vidare med gemensamma krafter för att stärka den lokala attraktionskraften. Det är en nödvändighet för att kommunen ska utvecklas framgångsrikt där vi nyttjar hela vår potential, säger kommunchef Carolina Leijonram

 Vimmerby kommun är en av tio kommuner av 83 sökande som får ta del av de 15 miljoner som programmet omfattar. Vårt projekt medfinansieras, förutom Tillväxtverkets insats på femtio procent, av Regionförbundet i Kalmar län och Vimmerby kommun och omsluter totalt 2 509 055 kronor. Projektet löper under två år med början 1 oktober 2015 och drivs av Vimmerby kommuns näringslivsenhet.

 

Sidan uppdaterad den 3 september 2015

Kontakt