Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / Nyheter / Insikt 2015

Vimmerby kommun ökar i servicemätning gentemot företagande

Publicerad den 7 september 2015

Sedan några år tillbaka deltar Vimmerby kommun i en servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag - Insikt. Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen när det gäller företag.

Fem myndighetsområden undersöks: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor om information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Jämfört med 2013 har Vimmerby kommun ökat sitt nöjd-kund index från 67 till 69, dvs. med två enheter. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68. Det serviceområde som företagarna är mest nöjda med är bemötande som får ett betyg på 76. Minst nöjda är de med information som som ges betyget 67.

Då resultatet för serviceområdens jämförs med 2013 års resultat framkommer positiva förändringar för fem av sex områden. Tillgänglighet och rättsäkerhet står för de största ökningarna med tre enheter högre värden.

Sidan uppdaterad den 7 september 2015

Kontakt