Eget vatten i livsmedelsverksamheter

Vatten som används till dryck, matlagning eller annan hantering av livsmedel i din verksamhet måste vara av dricksvattenkvalitet. Här kan du som har en egen dricksvattenanläggning läsa om registrering, kvalitetskrav och egenkontroll.

Vem ansvarar för dricksvattnets kvalitet?

Om du använder kommunalt vatten i din verksamhet är det kommunens leverantör av dricksvatten som är ansvarig för att vattnet håller en hög kvalitet fram till fastighetens anslutningspunkt. Om din verksamhet har egen dricksvattenförsörjning är det du själv eller den som producerar dricksvattnet som är ansvarig för kvaliteten.

Anmälan om registrering av egen dricksvattenanläggning

Har din livsmedelsverksamhet en egen dricksvattenanläggning ska den i de flesta fall registreras. Du gör en anmälan om registrering genom att fylla i blanketten ”Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning”. Blanketten hittar du längre ned på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgifter

För att handlägga din anmälan om registrering tar vi ut en avgift på 1 037 kronor. Avgiften är enligt nuvarande taxa. Varje år tar vi även ut årlig kontrollavgift för din dricksvattenanläggning. Hur mycket du ska betala avgörs av riskklassningen av din dricksvattenanläggning.

Kvalitetskrav

Enligt dricksvattenföreskriften ska dricksvatten uppfylla vissa kvalitetskrav. Det gäller bland annat mikrobiologisk och kemisk kvalitet, samt estetiska värden som färg, lukt och smak. Mer information om dessa krav finns i dricksvattenföreskriften som du hittar längre ned på sidan.

Enligt föreskrifterna ska även en faroanalys och ett undersökningsprogram tas fram. Dessa ska fastställas av miljö- och byggnadsförvaltningen. Faroanalysen beskriver de risker som finns i dricksvattenproduktionen. Undersökningsprogrammet beskriver hur och var provtagning ska ske, vilka prover som ska tas och hur ofta. Programmet baseras på faroanalysens uppgifter och de krav som finns i lagen.

Egenkontroll

Du som har en verksamhet med eget dricksvatten ska ha ett system för egenkontroll. I egenkontrollen ska det bland annat finnas nedskrivna rutiner för provtagning och underhåll men också driftsinstruktioner.

Har du frågor?

Välkommen att höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen. Du kan också läsa mer i Livsmedelsverkets broschyr om små dricksvattenanläggningar som du hittar längre ned på sidan.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-08-22