Egenkontroll i livsmedelsverksamheter

Du som driver en livsmedelsverksamhet ska utöva egenkontroll. Egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med hälsorisker, livsmedelssäkerhet och andra brister. Det är viktigt att egenkontrollen är anpassad efter verksamhetens storlek och den hantering som sker.

I egenkontrollen ska det finnas rutiner som hjälper dig att ha kontroll över de risker och faror som finns i din verksamhet. Detta så att du kan garantera att de produkter du säljer är säkra och rätt märkta.

Du som driver ett livsmedelsföretag ansvarar för att det finns ett fullständigt system för egenkontroll och att det fungerar på ett bra sätt. Att du har en egenkontroll som följs kontrollerar miljö- och byggnadsförvaltningen genom livsmedelskontroller.

Vill du ha hjälp med att utforma din egenkontroll kan du vända dig till din branschorganisation eller till något konsultföretag. Glöm inte bort att anpassa egenkontrollen för just din verksamhet.

Egenkontrollen är oftast skriftlig. Rör det sig om en väldigt liten verksamhet med få eller inga anställda kan det räcka med ett muntligt egenkontrollprogram. Det viktiga är att du har rutiner och att dessa följs.

Vad ska finnas i mitt system för egenkontroll?

I ditt system för egenkontroll ska det finnas rutiner för att uppnå goda grundförutsättningar för din verksamhet. Det kan till exempel vara rutiner för:

  • hur lokalen och utrustningen ska ses över
  • hur personalen ska få de kunskaper som behövs
  • hur ofta och vilka temperaturer som ska kontrolleras
  • hur rutinerna ska kontrolleras så att de fungerar.

Det ska också finnas en faroanalys där du går igenom vilka faror som kan finnas i din verksamhet, från inköp till servering eller försäljning. Till din hjälp kan det vara bra att först göra ett flödesschema. När du har hittat alla faror ska du se till att de förebyggs och övervakas.

Om farorna inte kan förebyggas genom grundförutsättningarna ska du försöka styra faran till en nivå som kan hanteras inom grundförutsättningarna. Det kan till exempel vara att sätta upp mer rutiner eller ändra i processer. Kan faran ändå inte kontrolleras är faran en kritisk styrpunkt. Det kräver särskild övervakning och ett HACCP-system för att du ska ha full kontroll och kunna garantera säkra livsmedel.

Om din verksamhet bara hanterar förpackade och färdigmärkta varor behöver du inte göra en faroanalys. Då räcker det med att du sätter upp och använder rutiner för att kontrollera grundförutsättningarna.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-08-13