Projekt: CLP-märkning i handeln

Sedan 1 juni 2017 måste alla kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Miljö- och byggnadsförvaltningen deltar i ett nationellt tillsynsprojekt där vi kontrollerar att reglerna följs och att kemiska produkter är märkta på rätt sätt.

Om inspektionen

Under hösten 2017 kommer vi besöka verksamheter i Hultsfreds och Vimmerby kommuner för en inspektion. Vi fortsätter med besöken under 2018. Inspektionen sker oanmäld.

Vid inspektionen kontrollerar vi att alla kemiska produkter som kräver faromärkning är märkta enligt CLP-förordningen. Vi kollar också att faromärkningen är på svenska. I vissa fall kontrollerar vi även att barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning finns på de produkter där det krävs.

Avgift

Besöket ingår i avgiften för den ordinarie tillsynen som debiteras årligen eller vid besök. Om vi upptäcker brister debiteras det enligt gällande taxa, samt i vissa fall där påföljden blir miljösanktionsavgift.

Har du frågor?

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor. Du kan läsa mer om de nya reglerna nedan eller i broschyren ”Kemiska produkter i butik – märkning och ansvar” som du hittar längre ned på sidan.

Information om de nya märkningsreglerna

Nya regler för märkning av kemiska produkter trädde i kraft redan i januari 2009. I en övergångsperiod har både gamla och nya regler gällt parallellt. Sedan den 1 juni 2017 får endast kemiska produkter som är märkta enligt CLP-förordningen finnas till försäljning.

Kemiska produkter som används på arbetsplatser behöver inte märkas om förrän senast den 1 juni 2019. Produkter hemma hos privatpersoner behöver inte märkas om så länge de används för privat bruk och inte säljs vidare.

Vad är CLP-förordningen?

CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. För att få sälja kemiska produkter behöver du se till att dessa regler följs. CLP-märkningen känner du lätt igen på faropiktogrammet (varningssymbolen), som har vit bakgrund med röd ram.

Vad ska jag göra med de gamla förpackningarna?

Alla verksamheter som säljer kemikalier är skyldiga att följa de nya reglerna, det vill säga att alla produkter som säljs är märkta enligt CLP-förordningen. Gamla produkter ska skickas till destruktion och ett kvitto på detta ska sparas.

Vilka regler gäller?

I broschyren "Kemiska produkter i butiker - Märkning och ansvar" kan du läsa om vad som gäller för märkning enligt CLP-förordningen, barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning. Du hittar broschyren längre ned på sidan. Mer information finns även på Kemikalieinspektionens webbplats.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-06-14