Försäljning av elektroniska cigaretter

Sedan 1 juli 2017 har Sverige en lagstiftning om elektroniska cigaretter. Den nya lagen gäller e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste anmäla det till kommunen.

Vad säger lagen - sammanfattande information

  • Du behöver anmäla till din kommun att du säljer e-cigaretter.
  • Du måste ha ett egenkontrollprogram.
  • E-cigaretter får bara säljas till personer som fyllt 18 år och du ska ha en tydlig skylt med information om åldersgränsen.
  • Förpackningen ska innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration.
  • Förpackningen måste ha en hälsovarning.
  • Det är straffbart att inte följa lagen.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-03-04