Döda lantbruksdjur och begravning av död häst

Döda lantbruksdjur måste tas om hand på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att de inte får grävas ned när de dör utan ska skickas till destruktion. Det finns undantag för hästar som du kan få begrava själv efter anvisning från kommunen.

Döda lantbruksdjur

Det är viktigt att döda lantbruksdjur tas om hand på ett säkert sätt för att undvika spridning av smittsamma sjukdomar och olägenheter för omgivningen. När ett lantbruksdjur dör måste det hämtas av ett godkänt insamlingsföretag och sedan föras till en godkänd anläggning. I väntan på att det döda djuret ska transporteras måste du förvara djuret så att det inte utgör en smittorisk. Du kan läsa mer om detta på Jordbruksverkets webbplats.

Begravning av död häst

Om du vill begrava din häst själv måste det ske på en lämplig plats enligt kommunens anvisningar. För att få anvisningar från kommunen ska du fylla i blanketten ”Begäran om anvisning för begravning av död häst”. Du hittar blanketten längre ned på sidan. Blanketten skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Till blanketten ska du bifoga en karta där du har markerat dina förslag på begravningsplatser.

Avgift

För att handlägga din begäran tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ärendet. Avgift per timme är 767 kronor.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-04-02