Cisterner och tankar

Om du ska installera eller ta bort en cistern måste du anmäla det till miljö- och byggnadsförvaltningen. Du ska också se till att cisternen kontrolleras regelbundet. Här kan du läsa mer om cisterner och vad du ska tänka på om du äger en cistern.

Varför ska jag anmäla och kontrollera min cistern?

Många cisterner är gamla och kan börja rosta inifrån. Detta kan i sin tur leda till förorening av mark och grundvatten. Eventuella skador kan bara upptäckas vid en kontroll.

Måste min cistern anmälas och kontrolleras?

Innan du tar en cistern i bruk ska den genomgå en installationskontroll. Kontrollen ska göras av en ackrediterad kontrollant. Du hittar en förteckning över ackrediterade kontrollanter hos Swedac. Du ska skicka en kopia på kontrollrapporten till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Om du ska installera en cistern måste du informera miljö- och byggnadsförvaltningen minst fyra veckor innan cisternen installeras. Du måste informera oss om du ska installera:

  • Cisterner i mark
  • Cisterner som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³ utomhus ovan mark
  • Cisterner samt övrig hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

Du informerar oss genom att fylla i blanketten "Information och ansökan om installation av cistern", som du hittar längre ned på sidan. Blanketten skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Om du inte informerar oss om att du ska installera en cistern får du betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor.

Tänk på att du kan behöva ansöka om tillstånd för hantering av brandfarlig vara när du ska installera en cistern.

Vad kostar det att informera eller ansöka om installation av cistern?

För att handlägga din information eller ansökan tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 767 kronor.

När behöver jag tillstånd?

I vissa fall måste du ha tillstånd för brandfarlig vara när du ska installera en cistern. Tänk på att lämna in ansökan minst sex veckor före installationen!

Länk till vår webbsida om brandfarlig vara.

Ligger min cistern inom vattenskyddsområde?

För att skydda grundvattnet inom vattenskyddsområden finns strängare bestämmelser för cisterner som ligger inom ett vattenskyddsområde. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen om du är osäker på om din cistern ligger inom ett vattenskyddsområde.

Hur ofta ska min cistern kontrolleras?

Cisterner ska vanligen kontrolleras vart 6:e eller vart 12:e år, beroende på typ av cistern. Precis som vid installationskontrollen ska en ackrediterad kontrollant utföra kontrollen. Efter kontrollen får du en kontrollrapport som du ska skicka en kopia på till miljö- och byggnadsförvaltningen. I kontrollrapporten står det om cisternen uppfyller de krav som finns eller om det är något som måste åtgärdas. Det står också när nästa kontroll ska göras.

Om du inte kontrollerar din cistern enligt de bestämmelser som finns får du betala en miljösanktionsavgift. Avgiften är i dag 3 000 kr för utebliven installations- eller revisionskontroll och 2 000 kr för utebliven återkommande kontroll.

Vad ska jag göra om min cistern tas ur bruk eller skrotas?

Cisterner som du inte använder ska tömmas och rengöras. Se till att påfyllningsröret och avluftningsröret tas bort för att undvika att det fylls på av misstag. Du ska också göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen om att cisternen tas ur bruk.

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan om cistern som tas ur bruk eller skrotas”. Blanketten hittar du längre ned på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Om du vill använda cisternen igen ska den kontrolleras och en anmälan ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Vad kostar det att göra en anmälan om cistern som tas ur bruk eller skrotas?

Vi tar inte ut någon avgift för att handlägga din anmälan om cistern som tas ur bruk eller skrotas.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-01-07