Krönsmon

Efterfrågan på industritomter i Vimmerby är stor. Både från redan existerande företag i kommunen, som vill bygga ut, och från företag, som vill etablera här.

Krönsmon utmed riksväg 23/34 strax norr om Vimmerby består av 200.000 m2. Tomterna lämpar sig för exempelvis handel, kontor, tillverkningsindustrier eller logistikföretag. Exponerings- möjligheterna mot vägen, där det passerar 4.550 fordon/dygn är mycket goda.

Ännu finns möjlighet att välja plats och storlek för din verksamhet här.

Karta över KrönsmoPDF (pdf, 123.7 kB)

Kontakt

Carina Östh

Näringslivsstrateg
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 10
E-post: carina.osth@vimmerby.se

Thomas Svärd

Utvecklingschef
Utvecklingsavdelningen
Telefon: 0492-76 90 04
E-post: thomas.svard@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-09-16