Utförare av städservice

Till dig som är eller vill bli utförare av städservice inom hemtjänsten

Vimmerby kommun har valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänstens städservice. Personer som har fått rätt till städning genom kommunens äldreomsorg har rätt att välja vilken av de leverantörer, som kommunen godkänt och tecknat avtal med, som ska utföra städningen.

Vem kan bli leverantör

För att det ska bli valfrihet måste det också finnas flera leverantörer. Privata företag har därför möjlighet att ansöka om att bli godkända som leverantörer av städservice.

Ansökan får lämnas in löpande, det finns inte något sista ansökningsdatum.

Vimmerby kommun har bestämt vilka krav som leverantörerna ska uppfylla för att bli godkända. Kraven ska vara lika för både när kommunens hemtjänst städar och för privata leverantörer. Alla ska konkurrera på samma villkor.

Kraven och villkoren som gäller finns i ett förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor som du hittar på denna sida. Förfrågningsunderlaget finns också annonserat på Kammarkollegiets Nationella webbplats för valfrihetssystemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om LOV

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) - LOVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konkurrensverket - LOV, vägledning för utförarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Valfrihetswebben, - Kammarkollegietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan

Ansökan ska vara märkt ”Ansökan LOV” och ska göras på blankett ”Ansökningsformulär” (se bilaga 7). Ansökan skickas till:

Vimmerby kommun
Socialförvaltningen
Stadshuset
598 81 VIMMERBY

Välkommen att skicka in din ansökan!

Kontakt

Hanna Alsér

Kvalitetssamordnare
Socialförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 39
E-post: hanna.alser@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-01-07