Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Företagslots

Vimmerby kommun vill stärka och utveckla sitt näringslivsarbete för att göra kommunen ännu mer attraktiv att verka och leva i.

Ett led i detta arbete är att höja kompetensen på den kommunala näringslivsservicen och skapa samverkan mellan förvaltningar och avdelningar i en ny arbetsmetod, en företagslotsfunktion. Metoden kan kopplas till kommunens näringslivsstrategi och är ett sätt att knyta konkreta aktiviteter till mål och processer.

Totalt ingår nu 17 tjänstemän i Vimmerby kommuns lotsfunktion.

Under år 2014 har lotsarna deltagit i seminarium om värdskap och kommunikation, gemensamt företagsbesök på Zobra AB, föreläsning tillsammans med Hultsfreds kommuns lotsar beträffande bemötande med mera, studiebesök på Vimmerby Energi och Miljö AB och ett informationsmöte om starta eget via ALMI. Därutöver har lotsarna genomfört praktik på annan förvaltning, individuella företagsbesök och deltagit i företagsfrukost och fullmäktigemöte.

Vi arbetar nära Hultsfreds kommuns lotsar som utgår från samma koncept som vi.

I praktiken medför företagslotsfunktionen att du som företagare ska kunna få övergipande information om allt som rör ditt företagande oavsett om du pratar med en byggnadsinspektör, alkoholhandläggare eller näringslivsutvecklare. Om det gäller komplexa företagsärenden samlar vi snabbt företagslotsarna till ett gemensamt möte med företagaren för en effektiv, smidig och rättssäker handläggning.

Kontakt

Bo Palmér

Projektledare
Näringslivsenheten, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 09
E-post: bo.palmer@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-06-11