Feriepraktik för unga

För dig som vill ha feriepraktik (kommunalt sommarjobb för ungdomar) sommaren 2018

Vimmerby kommun erbjuder, i samarbete med föreningslivet, ungdomar skrivna i Vimmerby
kommun födda 2000-2002 samt har fullständigt personnummer möjligheten till 3 veckors
feriepraktik, 4 timmar per dag under veckorna 25–33.

Lönen för er som är födda 2002: 280 kr/dag, 2000-2001: 300 kr/dag.

I första hand avser feriepraktiken enklare arbetsuppgifter inom de kommunala förvaltningarna och föreningslivet.

Feriepraktik är till för dig som inte fått någon annan sysselsättning under lovet!

Nytt för feriepraktiken 2018 är att du ansöker i Feriedatabasen sedan följer man instruktionerna. Feriebas är öppen under hela mars månad (1-31 mars).

Alla ungdomar som skickat in sin ansökan i tid ska få svar senast 31 maj om de erhållit feriepraktik. Informationen kommer via e-post som du som ungdom uppger när du söker via systemet Feriebas.

Ungdomar födda 2002 men inte än fyllt 16 år kräver systemet målsmans godkännande, det
vill säga att man loggar även in som målsman och får en bekräftelse via e-post.

För mer information kontakta Camilla eller Anja på Fabriken, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Anja Persson

Ungdomspedagog, ANDT-samordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 53
E-post: anja.persson@vimmerby.se

Camilla Karlsson

Fritidsledare, samordnare
Fabriken, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 20
E-post: camilla.karlsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-03-12