Du är här: Hem / Kultur & fritid / Kultur / Kulturarvet / Byggnadsminnen i Vimmerby kommun

Byggnadsminnen i Vimmerby kommun

Orren 2

Orren 2, Storgatan 3. Borgmästargården, uppfördes under 1700-talet.

Ejdern 1

Ejdern 1, Storgatan 32. Grankvistgården, uppfördes troligen 1736-40.

Domherren 1

Domherren 1, Stora torget. Rådhuset uppfördes 1824-25.

Ripan 8

Ripan 8, Storgatan 16. Tenngjutaregården, uppfördes troligen under 1700-talet.

Ripan 14

Ripan 14, Storgatan 28. Rådmansgården, uppfördes troligen under 1700-talet.

Tjädern 3

Tjädern 3, Storgatan 19. Hammarskjöldska gården, troligen från 1700-talet.

Näktergalen 3

Näktergalen 3, Sevedegatan 43. Tvåvånings reveterat trähus med interiörmålningar. Uppfört i ett plan omkring år 1740. Under 1800-talet påbyggt med ytterligare en våning. Renoverat under 1990-talet med ny fasad av träpanel. 

Källängsparken

Källängsparken blev byggnadsminnesförklarad 2010. Parken skapades på 1950-talet av trädgårdsarkitekterna Ulla Bodorff.

Ösjfors handpappersbruk

Ösjfors handpappersbruk på fastigheten Kvill 11:2 och 11:3, belägen cirka 25 km nordväst om Vimmerby stad. Husen som är timmerhus, är grupperade runt ett gårdstun, invid Stångån. På platsen finns kvar en mangårdsbyggnad från 1780-talet, ett magasin, en ladugård, en mjölnarstuga, en f.d smedja och ett svin- och hönshus. Bruksbyggnaden som var från 1777 och 1800-talets början brann ner år 2005.

Tuna gård

Tuna gård på fastigheten Tuna 1:1. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1862-63 och flygelbyggnaderna 1760 respektive 1768.

Blägda 1:16

Blägda 1:16, Apelkullens banvaktstuga ingår som en del av byggnadsminnesförklarade smalspårsjärnvägen mellan Virserum - Jenny. Samtliga byggnader är bevarade och ger en god bild av hur livet på en av järnvägens boställen gestaltades.

Smalspåret

Smalspåret Virserum i Hultsfreds kommun till Jenny i Västerviks kommun är byggnadsminnesförklarat med tillhörande byggnader. Inom Vimmerby kommun finns Apelkullens banvaktstuga som är byggnadsminnesförklarad.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 29 december 2015

Kontakt