Du är här: Hem / Kultur & fritid / Kultur och fritidsnyheter / Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor

Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor

Publicerad den 27 februari 2018 Kultur & fritid

Under mars månad skickar Folkhälsomyndigheten ut årets folkhälsoenkät. Enkäten går till totalt 8 000 personer i Kalmar Län. I Vimmerby kommun har totalt 629 personer blivit utvalda att delta.

Hälsan ser olika ut i olika delar av landet och förändras också över tid. Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Vilka sjukdomar är vanligare i storstäder än på landsbygden? Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Hur ser hälsan ut i olika samhällsgrupper?

Att få svar på frågorna är viktigt för en förbättrad hälsa för de som bor i kommunen. De kan visa på insatser som stärker individens hälsa, ger goda förutsättningar för barn och unga i skolan och hur man själv ska kunna påverka hur man mår.

Till dig som har blivit utvald att svara på enkäten
Din medverkan är betydelsefull. Ditt svar bidrar till att vi kan beskriva hälsosituationen där du bor, och dina svar kan inte ersättas med någon annans.

Sidan uppdaterad den 27 februari 2018

Kontakt