Du är här: Hem / Kultur & fritid / Folkhälsoarbete / Styrgrupp

Styrgrupp

En styrgrupp, Samverkan- och Folkhälsogruppen (SoF-gruppen), ansvarar för samverkansfrågor som rör barn och ungdomar och för att driva bedriva folkhälsoarbetet. I denna styrgrupp sitter representanter från kommunen, polisen och hälsocentralen.  Kommunens folkhälsosamordnare är sammankallande.

Ett folkhälsopolitiskt forum med nämndernas presidier och kommunstyrelsens arbetsutskott träffas fyra halvdagar per år för att diskutera långsiktiga strategiska folkhälsofrågor.

Folkhälsorådet nätverk består av representanter från landstingets olika verksamheter, ideella organisationer, Apoteket, Arbetsförmedlingen och flera av kommunen verksamhetsgrenar. Nätverket står för en viktig kompetens i folkhälsoarbetet.

Sidan granskad den 29 december 2015

Styrgruppen