Du är här: Hem / Kultur & fritid / Barn och ungdomsverksamhet / Kulturgarantin / Grundskolan År 4-6

Grundskolan År 4-6

Teater- och musikföreställning, drama och skolbio

År 5 Drama

Kulturskolan ger, enligt kulturgarantin, alla elever i årskurs 5 dramalektioner á 60 minuter vid minst tio tillfällen under en termin. Huvudmålen med lektionerna är att ge eleverna tillfälle:

  • att med hjälp av koncentrations och värdegrundsövningar skapa ett tryggt och positivt arbetsklimat
  • att utveckla och undersöka sitt kroppsspråk och sin röst.
  • att kommunicera och uttrycka känslor på andra sätt än enbart med ord.
  • att stärka sitt mod och stimulera sin fantasi med hjälp av improvisations och samarbetsövningar.

Lektioner kan mycket väl vara integrerade med schemalagda skolämnen efter önskemål. Tanken med dramalektionerna är inte att ersätta befintliga kursplaner eller lärare. Huvudläraren för klassen eller det integrerade ämnet förväntas närvara vid dramalektionerna när inget annat är överenskommet. Vid varje terminsstart diskuterar dramaläraren med berörda lärare angående upplägg och önskemål inför starten utifrån den aktuella klassens behov. Det är önskvärt att lärarna själva deltar i övningarna under ett antal lektioner, för att sedan ha möjlighet att följa upp arbetet från dramalektionerna.

Vid varje terminslut skickas utvärderingsblanketter ut till elever och lärare samt en utvärdering från aktuell kulturpedagog.

År 6 Skolbio
Samtliga elever i år 6 i kommunen har en hel temadag varje höst med grund i FN:s Barnkonvention. Elever från Barn- och fritidsprogrammet på Vimmerby gymnasium är faddrar för dem och har olika övningar i barnrättsfrågor. Dagen inleds alltid med skolbio och en film med ett innehåll som engagerar och inspirerar till tankar, diskussioner och arbete i barnrättsfrågor.

Sidan uppdaterad den 29 december 2015