Val till Europaparlamentet 2019

Var femte år är det val till Europaparlamentet.

Det senaste valet hölls den 25 maj i 2014. Nästa val till Europaparlamentet hålls 26 maj 2019.

Vid val till Europaparlamentet gäller respektive EU-lands nationella vallag.

Europaparlamentet har drygt 750 politiker som kallas ledamöter som tillsammans representerar 28 olika länder. Varje land har ett visst antal ledamöter i parlamentet beroende på landets befolkningsstorlek.

Du som senast på valdagen fyller 18 år, är svensk medborgare och bosatt i Sverige, eller någon gång har varit folkbokförd här, har rätt att rösta vid val till Europaparlamentet.

Du som är medborgare i något av EU:s medlemsländer och som är folkbokförd i Sverige senast 30 dagar före valet, har rösträtt vid Europaparlamentsvalet. Detta gäller under förutsättning att du inte röstar i någon annan medlemsstat inom EU. Anmälan att få rösta i Sverige skall göras till Länsstyrelsen i Kalmar län.

För mer information se länkarna nedan till Riksdagens information om EU, Europaparlamentet samt Valmyndgheten.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-04-24