Omval i Falun 2 april 2019

Inför omvalet i Falun söndag 7 april så kommer Vimmerby kommuns valnämnd ordna med förtidsröstning, för personer som bor eller vistas i Vimmerby kommun som är folkbokförda i Faluns kommun.

Torsdag 4 april kl 13-19 finns det möjlighet att förtidsrösta i plenisalen i Vimmerby stadshus.

Bakgrund

Anledningen till att Valprövningsnämnden har beslutat att upphäva valet till kommunfullmäktige i Falu kommun den 9 september 2018 och förordna om omval. Anledningen är att 126 förtidsröster i val till kommunfullmäktige inte levererades till valnämnden i tid och därmed aldrig räknades. Valprövningsnämnden bedömer att de oräknade rösterna sannolikt har påverkat valutgången och har därför beslutat att omval ska ske i val till kommunfullmäktige.

Valmyndigheten har efter samråd med länsstyrelsen beslutat att den 7 april 2019 ska vara valdag för omval i Falun.

Det medför att alla kommuner måste ordna med förtidsröstning eftersom det numer är obligatoriskt, enligt 4 kap 23§ vallagen. Vid ett omval är perioden för förtidsröstning förkortad till tio dagar före valdagen och det ska i varje kommun finnas minst en lokal för förtidsröstning ”som ger väljarna goda möjligheter att rösta”. Exakta dagar och öppettider är därmed upp till varje kommun att bestämma utifrån väljarnas hänsyn.

Källa Valmyndigheten

Kontakt

Sidan senaste uppdaterad: 2019-03-14