Hur röstar man

Hur går det till när vi röstar?

I Sverige röstar vi inte digitalt eller via sms. Så här röstar vi i Sverige:

Röstlängden

För att få rösta måste du vara upptagen i en så kallad röstlängd. Det är en förteckning över alla som är folkbokförda inom valdistriktet 30 dagar före valdagen och som har rösträtt på valdagen.

Svenska medborgare som inte längre är folkbokförda i Sverige tas upp i röstlängden under tio år från den dag folkbokföringen upphörde. Därefter tas de upp, för tio år i sänder, om de till Skatteverket skriftligen anmäler sin adress. (länk till skatteverket)

Den som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter eller som felaktigt uteslutits ur röstlängden kan senast tolv dagar före valdagen skriftligen begära att uppgifterna rättas. Begäran skickas till Länsstyrelsen i Kalmar län.

Röstkort

Av röstkortet framgår väljarens namn och nummer i röstlängden samt vilket valdistrikt man hör till, vilken vallokal man skall rösta vid samt öppethållande. Man måste ha med sig röstkortet om man ska förtidsrösta.

Det finns däremot inte något krav på att man skall ha med sig sitt röstkort när man röstar i vallokal eller på en utlandsmyndighet. Det underlättar dock arbetet för röstmottagarna om väljaren har med sig sitt röstkort.

Väljare som har förlorat sitt röstkort eller inte har fått något röstkort ska få ett dubblettröstkort om de begär det. Dubblettröstkort tillhandahålls av den centrala valmyndigheten, Länsstyrelsen i Kalmar län, en utlandsmyndighet eller Vimmerby kommun.

För att beställa dubblettröstkort, kontakta Vimmerby kommuns valkansli, måndag-fredag kl 08.00-16.30 samt valdagen kl 08.00-20.00 telefon: 0492-76 90 18, 76 95 26.

Legitimation

Som väljare måste du kunna identifiera dig med hjälp av en giltig id-handling eller att du är känd av röstmottagarna eller annan person som befinner sig i lokalen. Exempel på id-handling kan vara id-kort, körkort och pass. Detta gäller på alla ställen där man kan rösta. Du kan identifiera dig genom att:

  • Visa en id-handling
  • Vara känd av röstmottagaren
  • Någon annan intygar din identitet. Den personen måste i så fall visa sin id-handling eller vara känd av röstmottagaren.

Personröst

Väljarna röstar på ett parti men har möjlighet att påverka ordningsföljden mellan kandidaterna. Väljaren kan avge en personröst genom att kryssa för en av kandidaterna på valsedeln. Bara en kandidat får markeras.

Vid räkning av personröster tas endast hänsyn till valsedlar där en kandidat är förkryssad. En valsedel utan något personkryss påverkar således inte personvalet. Om väljaren strukit över ett eller flera namn på valsedeln saknar det betydelse vid sammanräkningen.

Om ett parti har registrerat partibeteckning och anmält sina kandidater kan väljaren inte heller lägga till kandidatnamn på valsedlarna. Vid sammanräkningen bortses från namn som skrivits till på sådana valsedlar. Det framgår längst upp på valsedeln, ovanför kandidatnamnen, om kandidaterna är anmälda.

Mer information

Kontakt

Sidan senaste uppdaterad: 2018-08-14