Sammanfattande projektbeskrivning SLUS

Vimmerby kommun har, trots att vi är en landsbygdskommun, alldeles förträffliga förutsättningar för tillväxt. Vårt varumärke är tack vare Astrid Lindgren enastående.

Vårt näringsliv är stabilt och besöknäringen växer kraftigt. Föreningslivet är starkt och brett och involverat i bland annat integrationsfrågor. Vi har ett aktivt och välrenommerat kulturutbud som prisats på nationell nivå. Dessutom har vi engagerade invånare som vill vara delaktiga och en kommunal organisation som vill framåt.Trots detta arbetas det inte med utvecklingsplaner och samhällsplanering beträffande hur vi ska tillvara på detta suvräna utgångsläge och stärka den lokala attraktionen och via detta öka tillväxten.Vi samarbetar inte tillräckligt och har dålig insikt och förståelse för varandras roller i samhällsbyggandet. Vi behöver gemensamt i process skapa system och metoder för ett långsiktigt arbete. Vi vill skapa en social lokal utvecklingsstrategi. SLUS, som inriktar sig på att alla som lever och verkar i Vimmerby kommun stolta samverkar för att vår kommun ska utvecklas. På sikt kommer man även som besökare att märka att vi har en förändrad och mer välkomnande kultur i Vimmerby kommun.

SLUSEN ska innehålla planer, system och metoder för hur vi i hela Vimmerby kommun ska nå samförstånd kring hur ytterst viktigt det är att samarbeta kring utvecklingsfrågor för att nå en starkare lokal attraktionskraft och på sikt ökad tillväxt. SLUSEN ska även vara politiskt förankrad och användas som styrdokument både internt och externt i kommunen.

Projektet stöds av Tillväxtverket och Regionförbundet i Kalmar län.

En mer utförlig projektbeskrivning finns längre ner.

Kontakt

Carina Östh

Näringslivsutvecklare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 10
E-post: carina.osth@vimmerby.se

Patric Engqvist

Chef för Kulturskolan och Fabriken
Projektmedarbetare Näringslivsenheten
Utvecklingsavdelningen
Telefon: 0492-76 94 12
E-post: patric.engqvist@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-06-14