Projekt SLUS

Tillsammans är vi Vimmerby kommun!

SLUS är en förkortning av social lokal utvecklingsstrategi som är ett projekt som syftar till att ta fram en långsiktig plan för hur vår kommun ska bli en ännu bättre plats för oss att bo och verka på. Samhällsandan, även kallat socialt kapital, är en aspekt som starkt påverkar en kommuns möjlighet till utveckling. Genom projekt SLUS vill vi även stärka vimmerbyandan och den ska vi bygga via tillit, tolerans, samverkan, stolthet, inkludering och gemensamt ansvar.

Projekt SLUS är början på en långsiktig process som utgår från en bred dialog där medborgare, föreningsliv, näringsliv, politiker och tjänstemän med stöd från Vimmerby kommun, Tillväxtverket och Regionförbundet i Kalmar län tagit fram ett förslag på en social lokal utvecklingsstrategi. SLUS är till för oss bor och/eller verkar i Vimmerby kommun och ska vara ett verktyg och arbetssätt för att stärka vår lokala attraktionskraft.

SLUSEN består av sex förslag på utvecklingsområden:

  • Attraktiva och hållbara livsmiljöer (Leva)
  • Kompetens och arbetskraftsförsörjning (Arbeta)
  • Främja företagsamhet på lika villkor (Verka)
  • Aktiv och meningsfull fritid i ett samhällsbyggande och inkluderande perspektiv (Trivas)
  • Väl fungerande infrastruktur (Kontakt)
  • Tillit och socialt kapital (Mötas)

Under hösten 2017 kommer våra politiker i kommunfullmäktige ta ställning till förslaget och utifrån det går arbetet vidare.

SLUS – Tillsammans är vi Vimmerby kommun

Kontakt

Carina Östh

Näringslivsutvecklare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 10
E-post: carina.osth@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-06-14