Advisory board

Här presenterar vi Advisory board för Stärkt lokal attratkionskraft.

Vi presenterar deltagare i Advisory board genom att ställa följande tre frågor.

 1. Beskriv dig själv?
 2. Varför har du valt att engagera dig i projektet?
 3. Hur ser Vimmerby kommun ut om 10 år

Ingela Nachtweij-Nilsson

 1. Mamma, maka och naturbrukslärare som just nu(2015-2018) är deltidspolitiker och oppositionsråd i Vimmerby kommun.
  Trädgårds- och kretsloppsintresserad hönsägare.
 2. För att jag gillar kreativ och konstruktiv samhällsutveckling tillsammans med människor från många olika verksamheter. Människor som kan skapa en positiv utveckling för min hembygd där jag vill att fler ska upptäcka och vilja bo, verka och leva i.
 3. Astrid Lindgrens hembygd har ökat sin attraktionskraft och staden och landsbygden runtomkring samspelar kring hela kommunens utveckling. Fler företag, föreningar och människor samverkar och bygger aktivt ett hållbart samhälle tillsammans, på riktigt.

Marcus Alsér

 1. Företagsam webbyrådirektör med stort samhällsengagemang.
 2. För att vår stad ska fortsätta utvecklas och blomstra och vara en attraktiv destination, både som boende och besökare.
 3. Vimmerby är en attraktiv stad som satsat extra mycket på bra skolor och ett rikt utbud av aktiviteter för både boende och turister. Den naturliga platsen av vilja bok och verka på.

Ulrica Wall

 1. Hemvändare som bott i Linköping i 15 år.
  En bra effekt av flytten är att barnen får växa upp i en trygg miljö där de alltid kommer att ha med sig hur man lever på landet.
  Gillar företagande och siffror, är resultatfokuserad, glad och full av energi och engagemang.
  Gillar sång, musik, trädgård och möten med nära och kära.
 2. För att jag tror på Tuna och på Vimmerby. Genom engagemanget i SLUS hoppas jag kunna bidra till att förbättringar och förenklingar genomförs i HELA Vimmerby.
  Jag ser hela Vimmerby kommun som landsbygd och jag stormtrivs här!
  Gillar skarpt att det faktum att ”bor man på landet så fixar man saker – själv eller tillsammans.
 3. Det finns utrymmer för utveckling och det vore riktigt roligt att se ett livskraftigt Vimmerby på lång sikt.
  Det finns tomter för boende och företag i hela kommunen.
  Man kan välja bland skolor med olika inriktningar för barnen vilket skapat inflyttning.
  Det är lätt att starta och driva företag. Besöksnäringen är större och med längre säsong.
  Det finns många olika typer av aktiviteter som ger en meningsfull fritid och invånarna känner optimism och gemenskap.

Jocke Johansson

 1. Glad, positiv i en härlig kombination av envishet och ihärdighet.
  Har jag bestämt mig för något så brukar jag genomföra det.
 2. Tycker det är viktigt ur ett personligt perspektiv men också utifrån min roll som ansvarig för en stor arbetsgivare i kommunen.
  Ju mer attraktionskraft vi kan skapa, desto mer kommer vi att trivas och på så sätt attrahera nya kommuninnevånare.
 3. Att vi vuxit i antalet innevånare. Större utbud och mångfald inom områden som fritid, kultur och företagande. Att vi lägger mer tid, tankar och energi på saker vi kan påverka och utveckla istället för att diskutera och lägga fokus på saker som vi inte kan påverka eller utveckla.
  Det man ger ljus växer.

Helen Nilsson

 1. Jordnära, verklighetsbaserad, konkret, intresse för samhällsfrågor, natur och trädgård, ögon känsliga för grönt!
 2. Viktigt för vår kommun, att vi drar åt samma håll, förstår våra brister och möjligheter,
  tillsammans kan vi! Dialog.
 3. En fortsatt medelstor kommun som tillvaratar entreprenörsandan utifrån våra förutsättningar, med blick för samverkan över gränserna och långsiktighet i planering och beslut, främst vad det gäller våra behov!

Carolina Leijonram

 1. Är kommundirektör sedan 2010. Uppväxt och bosatt i Södra Vi.
 2. Det känns självklart utifrån den funktion jag har att vara en aktiv del i arbetet med att ytterligare stärka Vimmerby kommuns attraktionskraft.
  Om vi tillsammans krokar arm i kommunen, näringslivet och den ideella sektorn har vi, med vår starka position, otroligt fina utvecklingsmöjligheter.
  Jag ser ljust på Vimmerbys framtid.
 3. Det finns ett mångfacetterat och utvecklingsinriktat näringsliv i Vimmerby. Det finns en kommunal organisation med hög ambitionsnivå att utveckla leveransen av välfärdstjänster till att ännu högre grad präglas av hög effektivitet och kvalitet. Vi har också förmånen att ha ett drivet och engagerat föreningsliv här i kommunen.


Piroska Kallay

 • Glad, nyfiken och restokig. Jag trivs både i Vimmerby och i skogen.
 • Det ligger nära det arbete jag jobbar med idag, besöksnäringen.
 • Ett blomstrande Vimmerby med en levande stadskärna och aktiva orter i hela kommunen.
  Vi har en längre besöksnäringssäsong och förhoppningsvis E-klassificering på RV 40.

Stefan Bragsjö

 1. En stolt Vimmerbybo som ser möjligheter i allt och tror gott om alla människor!
 2. Det har varit enkelt att vara ”Vimmerbybo” och enkelheten är viktig att bevara med allt som händer och påverkar oss i vår omvärld. Vimmerby kommun och hela samhället befinner sig just nu i en väldigt speciell situation. Segregationen växer, rädslan för det okända är stor, världen ter sig väldigt komplex och mitt i allt krävs förändring av vår välfärd. I Vimmerby kommun bor det omkring 15000 ”Vimmerbybor och alla vi behöver nu tillsammans jobba aktivt för att ALLA ska med, för en inkluderande och trygg kommun. Att få vara med att skapa en social lokal utvecklingsstrategi för alla ca 15 000 Vimmerbybor ser jag som ett absolut hedersuppdrag. Jag är en strateg som är duktig på att se helheter och alltid försöker tänka långsiktigt. Jag hoppas med dessa egenskaper kunna bidra.
 3. 2026 så får vi pris som den minst segregerade kommunen i hela Sverige! Då lovar jag att kommunen lyser i sin helhetsprakt, blomstrar i alla dess delar och ALLA 20 000 Vimmerbybor är stolta Vimmerbybor!
  Några citat från helsidesuppslaget i Dagens Nyheter dagen efter prisutdelningen;
  ”I Vimmerby Kommun känns det så enkelt, tryggt och så meningsfullt att växa upp, leva o arbeta och sedan åldras!”
  ”I Vimmerby kommun pratas det aldrig om någon annans ansvar utan det är alltid ”Vimmerbybornas” gemensamma ansvar. ”
  ”I Vimmerby kommun har vi slutat med att ställa saker mot varandra. Vi tänker alltid ”både och”, inte ”antingen eller”.”
  ”I Vimmerby kommun bidrar alla med sin del oavsett om man är i politisk majoritet eller är i politisk opposition. Oavsett om man är politiker eller är politiskt intresserad. Oavsett om man är egen företagare eller kommunal tjänsteman. Oavsett om man är en del av föreningslivet eller tycker om att spela teater, dansa eller spela instrument. Oavsett om man bor i Vimmerby tätort eller bor i kransorterna. Allt grundar sig i en ”Vimmerbygemenskap”!”


Carina Östh

 1. Eftertänksam med impulsiva inslag och med ett starkt fokus på driv och ordning och reda.
 2. Stort intresse för samhällsbyggande och för Vimmerby kommuns utveckling.
 3. Om tio år så växer Vimmerby kommun både när det gäller invånare och näringsliv och det talas om Vimmerby kommun som en plats där man gick samman för att fokusera på attraktionskraften och lyckades.

Patric Engqvist

 1. Jag är en person som älskar nätverkande och som gillar att utveckla saker tillsammans med andra människor ur och från olika sammanhang. Älskar musik och fotboll, och självklart min familj.
 2. Som projektledare för HDU var det ett naturligt steg. Brinner verkligen för utvecklingen här i Vimmerby kommun och tror vi har enormt stor potential.
 3. Om vi verkligen har modet och orken att fortsätta jobbet vi satt igång nu med SLUS så kommer vi har växt betydligt i vår attraktion och lockar många nya människor, företag och besökare till Vimmerby.

Bertil Westerlund

 1. En lätt åldersstigen deltidsarbetande inflyttare med stort erfarenhet och intresse för att arbeta med näringslivs- och tillväxtfrågor.
 2. Jag ser en mängd möjligheter i Vimmerby kommun som många andra kommuner saknar.
  Kort sagt, om vi samarbetar, har vi en god förutsättning att bli en väldigt attraktiv kommun.
 3. Vi har genom samarbete och med en gemensam målbild, kommun/politik, näringsliv, företagande, föreningsliv och ideella krafter blivit en mycket attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Andra landsbygdskommuner sneglar lite avundssjukt på det goda exemplet Vimmerby kommun.

Daniel Nestor

 1. En ung lokalpatriot som brinner för Vimmerby oss kommunens utveckling. Extra stort intresse för ungdomar och fritidsfrågor.
 2. Jag har valt att engagera mig i projektet för jag känner att det är ett bra forum att lyfta idéer och tankar som kan förverkligas sen är det en unik sammansättning av människor som gör det hela ännu mer intressant och det är väldigt utvecklande för mig själv personligen också.
 3. Vimmerby om tio år har blivit ett turistmål året om och inte bara på sommaren. Vi har lyckats bli en inflyttningskommun på frammarsch och vi lyckas även att behålla våra ungdomar i kommunen.

Ingmar Eklund

 1. Egen företagare och grävmaskinist under många år. Grundare av Nöjespumpen i Södra Vi.
  Ordförande i Södra Vi hembydsförening.
 2. För att jag hoppas kunna bidra lite med min erfarenhet från närings och föreningslivet.
 3. Att vi genom systematiskt och långsiktigt arbete har stärkt attraktionskraften för innvånare, näringsliv, föreningsliv och besökare.

Therese Nilsson

 1. Personalchef på Åbro som gillar att umgås med familj och vänner. Är jag inte i köket så finns jag på Friskis och Svettis. Ser mig själv som öppen, positiv och drivkraftig som älskar möten med människor.
 2. Gillar att ta chansen att kunna vara med och påverka. För mig är ett blomstrande näringsliv ett sätt att få människor att fortsatt leva kvar på landsbygden. Projektet är ett bra forum att stärka samhörigheten så vi tillsammans kan utvecklas till en framgångsrik kommun.
 3. Vi har ett fortsatt starkt näringsliv och ökad turism. Stabil ekonomi med bra service, rikt fritidsliv med bra boendemöjligheter. Våra barn kommer att växa upp i en trygg miljö där vi även integrerat våra nya kommuninvånare i skola,arbete och föreningsliv.

Tomas Peterson

 1. Civilingenjör som jobbat i näringslivet och som företagsrådgivare. Bor i Toverum gillar jakt och fiske. All utveckling och alla framsteg görs av människor, det är aldrig företag eller en organisation som utvecklar.
 2. Vimmerby kommun har fantastiskt många möjligheter och så många duktiga medborgare. Vi kan mer och bättre och till detta vill jag bidra.
 3. Vimmerby växer som internationellt besöksmål med Astrid Lindgrens värderingar och gärningar som bas. Även vår vackra natur och attraktiva läge med utmärkta kommunikationer är en framgångsfaktor.

Mer information

Kontakt

Carina Östh

Näringslivsutvecklare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 10
E-post: carina.osth@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-06-19