Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Regler och styrande dokument

Här hittar du Vimmerby kommuns författningssamling och styrande dokument.

I kommunallagen framgår att en kommun t.ex. måste ha en arbetsordning för kommunfullmäktige, reglementen för de politiska nämnderna, budget och en översiktsplan. Samtliga av dessa dokument fastställs av kommunfullmäktige.

Kommunen har också behov av att besluta om andra styrdokument för hur verksamheten ska bedrivas. Det kan vara inom miljö- och hälsoskydd, allmän ordning och trafik. Vidare beslutar kommunen om taxor, reglementen och kommunens organisation. Dessa dokument kan aldrig stå över de lagar och förordningar som riksdag och regering beslutat om.

Styrdokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Arvodesblankett - tjänstgöringsrapport för utbetalning till förtroendevalda.pdföppnas i nytt fönster 80.8 kB 2018-10-08 08.41
Partistödsregler .pdföppnas i nytt fönster 39 kB 2018-06-12 13.47
Policy vid hot mot förtroendevalda .pdföppnas i nytt fönster 83.2 kB 2018-06-12 13.50
Bestämmelser arvoden förtroendevalda med bilaga. Uppräknad 2020.pdföppnas i nytt fönster 652.9 kB 2020-02-28 10.19
Arvoden till styrelseledamöter. För bolagen. Uppräknad 2020.pdföppnas i nytt fönster 375.2 kB 2020-02-28 10.20
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Vimmerby kommun

Telefon: växel 0492-76 90 00
Fax: 0492-76 90 98
E-post: kommun@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2020-07-01