Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Regler och styrande dokument

Här hittar du Vimmerby kommuns författningssamling och styrande dokument.

I kommunallagen framgår att en kommun t.ex. måste ha en arbetsordning för kommunfullmäktige, reglementen för de politiska nämnderna, budget och en översiktsplan. Samtliga av dessa dokument fastställs av kommunfullmäktige.

Kommunen har också behov av att besluta om andra styrdokument för hur verksamheten ska bedrivas. Det kan vara inom miljö- och hälsoskydd, allmän ordning och trafik. Vidare beslutar kommunen om taxor, reglementen och kommunens organisation. Dessa dokument kan aldrig stå över de lagar och förordningar som riksdag och regering beslutat om.

Styrdokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Riktlinjer och generella ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag.pdföppnas i nytt fönster 259.8 kB 2019-09-03 15.09
Ägardirektiv Vimarhem 2018.pdföppnas i nytt fönster 104.1 kB 2019-09-03 14.57
Ägardirektiv Vemab 2018.pdföppnas i nytt fönster 205.3 kB 2019-09-03 14.57
Ägardirektiv Vimmerby Fibernät AB 2018.pdföppnas i nytt fönster 92 kB 2019-09-03 14.57
Bolagsordning för Vimarhem AB 2018.pdföppnas i nytt fönster 133.3 kB 2020-04-23 11.03
Bolagsordning för Vimmerby Energi & Miljös AB 2018.pdföppnas i nytt fönster 180.8 kB 2020-04-23 11.03
Bolagsordning för Vimmerby Energi Nät AB 2018.pdföppnas i nytt fönster 127.7 kB 2020-04-23 11.03
Bolagsordning för Vimmerby Energiförsäljnings AB 2018.pdföppnas i nytt fönster 129 kB 2020-04-23 11.03
Bolagsordning för Vimmerby Fibernät AB 2018.pdföppnas i nytt fönster 118.3 kB 2020-04-23 11.03
Bolagsordning för Vimmerby kommun Förvaltnings AB 2018.pdföppnas i nytt fönster 117 kB 2020-04-23 11.03
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Vimmerby kommun

Telefon: växel 0492-76 90 00
Fax: 0492-76 90 98
E-post: kommun@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2020-07-01