Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Regler och styrande dokument

Här hittar du Vimmerby kommuns författningssamling och styrande dokument.

I kommunallagen framgår att en kommun t.ex. måste ha en arbetsordning för kommunfullmäktige, reglementen för de politiska nämnderna, budget och en översiktsplan. Samtliga av dessa dokument fastställs av kommunfullmäktige.

Kommunen har också behov av att besluta om andra styrdokument för hur verksamheten ska bedrivas. Det kan vara inom miljö- och hälsoskydd, allmän ordning och trafik. Vidare beslutar kommunen om taxor, reglementen och kommunens organisation. Dessa dokument kan aldrig stå över de lagar och förordningar som riksdag och regering beslutat om.

Styrdokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Riktlinjer för mottagande i särskolan.pdföppnas i nytt fönster 409.1 kB 2020-05-18 11.45
Riktlinjer och taxa för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.pdföppnas i nytt fönster 586.9 kB 2020-05-18 11.46
Riktlinjer för giftfri förskola.pdföppnas i nytt fönster 140.8 kB 2020-05-15 14.57
Riktlinjer för entreprenöriellt lärande och kontakter med arbetslivet.pdföppnas i nytt fönster 343.1 kB 2018-03-13 11.28
Handlingsplan mot hot och våld.pdföppnas i nytt fönster 204.2 kB 2018-03-13 11.28
Policy för kommersiell sponsring och reklam.pdföppnas i nytt fönster 460.3 kB 2018-06-12 13.51
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Vimmerby kommun

Telefon: växel 0492-76 90 00
Fax: 0492-76 90 98
E-post: kommun@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2020-07-01