Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse och protokoll

Här finns kallelser och protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden.

Här hittar du arbetsutskottens kallelser och protokoll. Protokollen publiceras i samband med publiceringen av nästkommande kommunstyrelseprotokoll.

För att kunna erbjuda en bättre dokumenthantering publiceras protokollen osignerade på hemsidan.  Om du önskar se det signerade protokollet är du välkommen att kontakta  administrativa avdelningen. Alla protokoll är alltid justerade vid publicering.

Kallelse 2019

Protokoll 2019

Kallelse 2018

Protokoll 2018

Kallelse 2017

Protokoll 2017

Mer information

Kontakt

Sidan senaste uppdaterad: 2019-01-18