Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll

Här finns kallelser och protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden.

I kallelsen hittar du uppgifter om tid och plats för sammanträdet och information om de ärenden som kommunfullmäktige kommer att behandla. Kallelsen sätts upp på kommunens anslagstavla minst en vecka innan sammanträdet äger rum. Den publiceras också i lokaltidningen.

För att kunna erbjuda en bättre dokumenthantering publiceras protokollen osignerade på hemsidan.  Om du önskar se det signerade protokollet är du välkommen att kontakta  administrativa avdelningen. Alla protokoll är alltid justerade vid publicering.

Kallelse 2020

Kommunfullmäktige 2020-01-27 är inställt.

Protokoll 2020

Kallelse 2019

Protokoll 2019

Kallelse 2018

Protokoll 2018

Kallelse 2017

Protokoll 2017

Mer information

Kontakt

Leif Larsson (C)

Kommunfullmäktiges ordförande
Telefon: 072-217 34 69
E-post:  leif.larsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2020-01-16