Barn- och utbildningsnämnden kallelse och protokoll

Här finns kallelser och protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträden.

I kallelsen hittar du uppgifter om tid och plats för sammanträdet och information om de ärenden som barn- och utbildningsnämnden kommer att behandla.

För att kunna erbjuda en bättre dokumenthantering publiceras protokollen osignerade på hemsidan. Om du önskar se det signerade protokollet är du välkommen att kontaka barn- och utbildningsförvaltningen i Stadshuset. Alla protokoll är alltid justerade vid publicering.

Kallelse 2018

Protokoll 2018

Kallelse 2017

Protokoll 2017

Kallelse 2016

Protokoll 2016

Mer information

Kontakt

Lis-Astrid Andersson

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Telefon: 070-216 97 71
E-post: lis-astrid.andersson@vimmerby.se

Mia Gustafsson

Förvaltningssekreterare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 78
E-post: mia.gustafsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-11-13