Barnkonventionen i Vimmerby

Barnkonventionspolicy ingår i folkhälsoplanen och beskriver hur vi ska arbeta med barnkonventionen i Vimmerby, vilka mål som gäller och hur vi genomföra dem

Globträdsmodellen är en strukturerad modell för hur barn och unga ska få ökat inflytande och delaktighet.

Barnpiloter är kommunala sommarjobb som erbjuds ungdomar i år 1-2 på gymnasiet. De får sedan lära ut om barnkonventionen till år 6 elever.

Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en enkätundersökning från ungdomsstyrelsen som vi genomfört i Vimmerby sedan 2005.


Kontakt

Anders Degerman

Folkhälsosamordnare, tf Enhetschef Kulturskolan
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 99
E-post: anders.degerman@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-02-27