Barnkonventionen

Barnkonventionspolicy ingår i folkhälsoplanen för Vimmerby kommun.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sedan dess har mycket hänt men fortfarande är det många barn och vuxna som inte känner till barnkonventionen och dess innehåll. I Vimmerby jobbar vi på flera plan för att integrera och göra barnkonventionen känd.

Astrid Lindgren föregrep Barnkonventionen med ungefär 50 år genom sitt författarskap i vilket hon ständigt förde barnens talan. Det faktum att Astrid Lindgren har en naturlig koppling till Vimmerby gör kommunen unik i barnrättsfrågor och innebär att kommunens arbete med barnkonventionen blir extra viktigt.

Kommunfullmäktige beslutade 2009 om en ny barnkonventionspolicy. Idag ingår barnkonventionspolicyn i folkhälsoplanen för Vimmerby kommun.

Via metodarbete, utbildning och aktiviteter ska barn och ungdomars rättigheter stärkas och lyftas fram i Vimmerby kommun.

Målet att barn och unga ska få möjligheter till inflytande och vara en del av beslutsprocesser i frågor som rör deras vardag.

Kontakt

Anders Degerman

Folkhälsosamordnare, tf Enhetschef Kulturskolan
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 99
E-post: anders.degerman@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-03-14