Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet består av ledamöter från kommunens nämnder samt företrädare för organisationer för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsrådet är en viktig kanal till individer med funktionsnedsättning och övriga i samhället, men det är inte en kommunal nämnd eller ett formellt beredningsorgan.

Syftet med Tillgänglighetsrådet är att stärka inflytandet för personer med funktionsnedsättning i alla kommunala frågor som rör deras intressen.

Kontakt

Helen Nilsson (S)

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Telefon: 0492-76 90 86

E-post: helen.nilsson@vimmerby.se

Joakim Svensson

Trafiksamordnare
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 74
E-post: joakim.svensson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-03-12