Pensionärsrådets protokoll

Här hittar du pensionärsrådets (PR:s) protokoll.

Vi har valt att inte skanna in det justerade originalprotokollet eftersom detta innebär att filens storlek ökar. Om du vill ta del av det justerade protokollet är du välkommen att kontakta socialnämndens sekreterare.

Protokoll

Kontakt

Eva Berglund (S)

Ordförande
Socialnämnd, valnämnd och kommunfullmäktiges valberedning
Telefon: 0492-76 93 93
E-post: eva.berglund@vimmerby.se

Camilla Lindström

Förvaltningssekreterare
Socialförvaltningen
Telefon:0492-76 90 46
E-post: camilla.lindstrom@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-11-14