Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar bland annat för förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildningen.

Lis Astrid Andersson (S) är barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Nämndens presidium består av ordförande och vice ordförande.

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder cirka tio gånger per år.

Nämndens ansvarsområde

  • förskola
  • grundskola
  • grundsärskola
  • skolbarnomsorg
  • gymnasieskola
  • vuxenutbildning
  • särvux
  • utbildningen i svenska för invandrare (sfi)
  • samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare
  • Campus Vimmerby - högre utbildning och påbyggnadsutbildningar

Kontakt

Lis-Astrid Andersson (S)

Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden
Telefon: 070-216 97 71

E-post: lisastrid.andersson@vimmerby.se

Mia Gustafsson

Förvaltningssekreterare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 78
E-post: mia.gustafsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-03-14