Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott infördes den 1 mars 2016 efter beslut i kommunstyrelsen. Arbetsutskottet ersätter den tidigare presidieberedningen.

Ett arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelen och har även beslutanderätt på delegation från kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet består av fyra ledamöter och fyra ersättare.

Arbetsutskottet sammanträder två gånger i månaden de veckor då kommunstyrelsen inte sammanträder.

Kontakt

Helen Nilsson (S)

Kommunalråd/kommunstyrelsens vice ordförande
Telefon: 0492-76 90 86
E-post: helen.nilsson@vimmerby.se

Axel Stenbeck

Kommunsekreterare
Administrativa avdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 03
E-post: axel.stenbeck@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-03-14