Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering. Styrelsen leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för ekonomi, personal och utveckling.

Tomas Peterson (M) är kommunstyrelsens ordförande och Helen Nilsson (S) är vice ordförande. Båda är kommunalråd i Vimmerby kommun.

Styrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare. Styrelsens presidium består av ordförande och vice ordförande.

Kommunstyrelsen sammanträder cirka tolv gånger per år.

Kommunstyrelsens ansvarsområde

  • ha ledning och uppsikt av förvaltning och nämnder
  • bevaka frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
  • göra de framställningar - som styrelsen anser nödvändiga - till fullmäktige, nämnder och andra instanser
  • bereda och verkställa fullmäktiges beslut
  • lämna förslag till budget och leda budgetarbetet.

Kontakt

Tomas Peterson (M)

Kommunalråd/kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0492-76 90 02
E-post: tomas.peterson@vimmerby.se

Helen Nilsson (S)

Kommunalråd/kommunstyrelsens vice ordförande
Telefon: 0492-76 90 86
E-post: helen.nilsson@vimmerby.se

Felix Grönqvist

Handläggare
Administrativa avdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 03
E-post: felix.gronqvist@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-08-14