Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Vimmerby kommuns högsta beslutande organ. Fullmäktige fungerar som kommunens riksdag och beslutar i större och mer övergripande frågor som rör Vimmerby kommun.

Lennart Nygren (S) är kommunfullmäktiges ordförande.

Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter och 30 ersättare. Fullmäktiges presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Kommunfullmäktige sammanträder ca 10 gånger per år.

Kommunfullmäktige beslutar

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiella frågor och av större vikt för kommunen, främst ärenden som rör:

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • val av revisorer och revisorsersättare
  • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • årsredovisning och ansvarsfrihet
  • folkomröstningar i kommunen.

Mandatfördelning

För perioden oktober 2014 till oktober 2018 är mandatfördelningen av de 49 platserna i fullmäktige följande:

 

Parti

Platser

Socialdemokraterna

19

Moderaterna

10

Centerpartiet

10

Kristdemokraterna

2

Vänsterpartiet

2

Miljöpartiet

1

Sverigedemokraterna

4

Liberalerna

1

Kontakt

Leif Larsson (C)

Kommunfullmäktiges ordförande
Telefon: 072-217 34 69
E-post:  leif.larsson@vimmerby.se

Jenny Andersson

Kommunsekreterare
Administrativa avdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 06
E-post: jenny.andersson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-10-16