Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan
Vimmerby kommun logotyp

Kontakta oss - Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg

Verksamhetschef

Individ- och familjeomsorgschef Lotta Philipsson 0492-76 91 13.

Kontaktuppgifter

Enhet

Besöksadress och telefon

Chef

Barn- och
familjeenheten
inklusive familjeteamet

Stadshuset,
Stångågatan 28

Enhetschef 
Thomas Carlsson
0492-76 94 62


Enheten för  försörjning

Stadshuset,
Stångågatan 28


Enhetschef
Anneli Johansson
0492-76 91 07

Enheten för socialpsykiatri
och beroende

Stadshuset,
Stångågatan 28


Enhetschef
Maria Söderlund
0492-76 91 58

Enheten för integration och arbetsmarknad

Focushuset,
Lögstadsgatan 5


Enhetschef
Ingemar Bertholdsson
0492-76 90 09

Sidan senaste uppdaterad: 2020-08-27