Kontakta oss - Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg

Verksamhetschef

Individ- och familjeomsorgschef Lotta Philipsson 0492-76 91 13.

Kontaktuppgifter

Enhet

Besöksadress och telefon

Chef

Barn- och
familjeenheten
inklusive familjeteamet

Stadshuset,
Stångågatan 28

Enhetschef 
Gunilla Rolling
0492-76 94 62.


Enhetschef
Maria Bergsten
0492-76 94 40

Enheten för arbete och försörjning

Stadshuset,
Stångågatan 28


Enhetschef
Anneli Johansson
0492-76 91 07

Enheten för socialpsykiatri
och beroende

Stadshuset,
Stångågatan 28


Enhetschef
Ulrika Passmark
0492-76 91 58

Integrationsenheten

Focushuset,
Lögstadsgatan 5


Enhetschef
Narges Sadeghi
0492-76 90 09

Sidan senaste uppdaterad: 2019-05-13