Vimmerby kommun logotyp

Kommun och politik

Enheten för socialpsykiatri och beroende

Beroendegruppen

Socialsekreterare i beroendegruppen utreder och fattar beslut om insatser för personer med missbruksproblem eller lämnar beslutsunderlag i sådana frågor till socialnämndens myndighetsutskott. Utredning inleds efter antingen ansökan från den enskilde eller efter anmälan från annan person. Beslut om insatser sker vanligtvis på frivillig väg men kan även grunda sig på tvingande lagstiftning.

Socialpsykiatri

Inom Vimmerby kommuns socialpsykiatri  finns insatserna daglig sysselsättning och boendestöd. Insatserna kräver beslut av socialsekreterare.

Vimmerby kommun, Västerviks kommun och Hultsfreds kommun har också tillsammans anställt personliga ombud som stöttar personer med långvarig psykisk ohälsa.

Mer information

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Reception

Telefon: 0492-76 91 00

Fax: 0492-76 94 48

E-post:administration.socialforvaltning@vimmerby.se

Telefontider: måndag, onsdag, torsdag och fredag 09:00-09:45 (försörjningsstöd, barn och familj, ensamkommande barn) Familjerätten: tisdagar 13:15-14:00, onsdag-fredag 09:00-09:45

Öppettider måndag-fredag klockan 10:15-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt halvdagar då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.

Adress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2019-05-27