Vimmerby kommun logotyp

Enheten för arbete och försörjning

Enheten arbete och försörjning ansvarar för frågor om ekonomiskt bistånd, skuldrådgivning, våld i nära relationer samt åtgärder för arbetslösa personer.

Försörjningsgruppen

Försörjningsgruppen handlägger ansökningar om ekonomiskt bistånd. Arbetet med ekonomiskt bistånd syftar till att stödja personen till egen försörjning. Försörjningsgruppen samverkar med andra aktörer i samhället för att lyckas. Handläggarna utför även 
kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen och utreder också behov av insatser när en person är utsatt för våld i nära relationer.

Arbetsmarknadsenheten

Enheten vänder sig till de kommuninvånare med försörjningsstöd som är i behov av hjälp för inträde/återinträde på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten arbetar utifrån varje persons egna behov av stöd och kompetensutveckling.

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Reception

Telefon: 0492-76 91 00

Fax: 0492-76 94 48

E-post:administration.socialforvaltning@vimmerby.se

Telefontider: måndag, onsdag, torsdag och fredag 09:00-09:45 (försörjningsstöd, barn och familj, ensamkommande barn) Familjerätten: tisdagar 13:15-14:00, onsdag-fredag 09:00-09:45

Öppettider måndag-fredag klockan 10:15-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt halvdagar då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.

Adress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2019-05-27