Vimmerby kommun logotyp

Barn- och familjeenheten

Socialsekreterare i barn- och familjeenheten utreder och fattar beslut om insatser till  barnfamiljer och om familjerättsliga frågor.

Socialsekreterare i barn- och familjeenheten utreder behov av stöd och hjälp (bistånd) till  hela familjer, till föräldrar eller barn och ungdomar. De har oftast själva rätt att fatta beslut om bistånd men ibland behövs beslut av politikerna i socialnämnden eller socialnämndens myndighetsutskott.

Socialsekreteraren inleder utredning efter antingen ansökan från familjen eller efter anmälan från annan person. Beslut om insatser sker vanligtvis på frivillig väg men kan även grunda
sig på tvingande lagstiftning.

Barn- och familjeenheten hanterar också familjerättsliga frågor som adoptioner, faderskap samt vårdnad, boende och umgänge. Rekrytering, utredning och handledning av familjehem och kontaktpersoner ingår också i enhetens uppdrag.

Familjeteamet ger öppenvårdsinsatser till familjer, barn och ungdomar. Insatserna fås antingen via biståndsbeslut eller som en serviceinsats som inte kräver utredning och beslut av socialsekreterare.

Mer information

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Reception

Telefon: 0492-76 91 00

Fax: 0492-76 94 48

E-post:administration.socialforvaltning@vimmerby.se

Telefontider: måndag, onsdag, torsdag och fredag 09:00-09:45 (försörjningsstöd, barn och familj, ensamkommande barn) Familjerätten: tisdagar 13:15-14:00, onsdag-fredag 09:00-09:45

Öppettider måndag-fredag klockan 10:15-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt halvdagar då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.

Adress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2019-05-27