Vimmerby kommun logotyp

Kommun och politik

Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen i Vimmerby kommun har till uppdrag att ge stöd och hjälp till varje individ i kommunen efter dennes behov. Stöd och hjälp kan fås antigen genom biståndsbeslut eller via service. 

Verksamheten riktar sig till många olika målgrupper:

  • barn, unga, vuxna och familjer.
  • personer med beroende- eller missbruksproblematik,
  • socialt eller psykiatriskt utsatta människor,
  • individer och hushåll med ekonomiska svårigheter,
  • personer som är långt ifrån arbetsmarknaden,  
  • nyanlända flyktingar och ensamkommande barn.

Ett stort ansvar ligger i att skydda utsatta barn och familjer samt våldsutsatta i nära relationer. Andra områden som hör till verksamheten är budget och skuldrådgivning, familjerätt, familjerådgivning och att utöva tillsyn avseende försäljning av alkohol och receptfria läkemedel.

Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg består av fyra enheter:

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Reception

Telefon: 0492-76 91 00

Fax: 0492-76 94 48

E-post:administration.socialforvaltning@vimmerby.se

Telefontider: måndag, onsdag, torsdag och fredag 09:00-09:45 (försörjningsstöd, barn och familj, ensamkommande barn) Familjerätten: tisdagar 13:15-14:00, onsdag-fredag 09:00-09:45

Öppettider måndag-fredag klockan 10:15-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt halvdagar då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.

Adress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2019-05-27